Hvernig bókara skal ráða?

Þegar þörf er á bókhaldsþjónustu kemur alltaf upp spurningin: hvernig bókara skal ráða? Margir fara í vini og vandamenn sem eru með slíka þjónustu og leita ráða því eins og segir í Hávamálum: En orðstír deyr aldregi hveim er getur séð góðan. Orðsporið gefur alltaf vissa mynd um hvernig viðskiptavinum líkar þjónustan. Það sem hinsvegar þarf að gæta að er að bókari X kann að vera óhentugur fyrirtæki Z og það geta verið margar ástæður fyrir því.

Við leit að bókara er gott að hafa eftirfarandi í huga:

  1. Gefur bókarinn sér tíma í að svara fyrirspurnum?
  2. Sýnir hann skilning á rekstrinum?
  3. Stendur hann við orð sín?
  4. Er hann þægileg viðbót við þinn rekstur?
  5. Er verðlagið skýrt og gegnsætt?

Ef bókarinn er ekki að veita þér það öryggi og skilning sem þú óskar eftir þá er gott að spyrja sig hvort viðskiptasambandið henti. Aðalbókarinn hefur til að mynda í gegnum tíðina ekki getað tekið alla í viðskipti sem til hans leita því viðkomandi hefur einfaldlega ekki hentað þjónustunni og það er þakklátt að átta sig á því fyrr en seinna.

Hvernig bókara skal þá ráða?
Við hvetjum þig til að kanna þjónustu Aðalbókarans, við bjóðum upp á fast verð, enga aukareikninga og vel skilgreinda þjónustu.  Bókhald er ekki bara bókhald og öll bókhaldsþjónusta þarf alltaf að vera vel skilgreind. Við höfum lagt kapp á gegnsæji og sameiginlegan skilning viðskiptavina okkar. Það einfaldar okkur vinnuna og skapar traust, öruggt bókhald.

Sendu okkur fyrirspurn og við svörum um leið og við lítum upp úr bókhaldinu!

Réttar upplýsingar á réttum tíma

Það á ekki að vera erfitt að fá réttar upplýsingar úr bókhaldinu á réttum tíma svona að öllu jöfnu en reynsla okkar sýnir að ef ekki er vandað til verka geta hinar réttu upplýsingar hreinlega orðið rangar og velt vandanum á undan sér.

Við áttum okkur oft á þessum villum þegar við tökum við nýjum viðskiptavini og förum yfir bókhaldið. Stundum leiðir þetta til leiðréttingar þannig að viðkomandi fær endurgreitt og stundum ekki en alltaf leiðir þetta til yfirsýnar hans/hennar og skilnings á rekstrinum.

Ef rétt er að málum staðið og bókhaldið fært rétt, sést hin raunverulega staða og réttar upplýsingar nást úr bókhaldskerfinu. Með fagaðila eins og Aðalbókarann í bókhaldinu tryggja viðskiptavinir ávallt að niðurstaðatalan sé rétt.

Að fá réttar eða ekki réttar upplýsingar…. þar er efinn.

Bókari verður aldrei úreltur

Bókhald hefur alltaf verið meira en innsláttur talna og bókari verður aldrei úreltur. Þessa staðhæfingu stöndum við fyllilega við. Reyndur bókari, eins og Aðalbókarinn getur aðstoðað fyrirtæki með nákvæma yfirsýn yfir stöðu rekstursins. Það gefur því auga leið að góður bókari ætti að taka nýrri tækni fagnandi þar sem hún gefur honum meiri tíma til að hjálpa viðskiptavininum að skilja betur rekstrarstöðuna.

Á Íslandi flokkast flest fyrirtæki sem lítil og meðalstór fyrirtæki og öll þurfa þau á þjónustu bókara að halda svo bókhaldið sé rétt fært og gögnum skilað á tíma til hins opinbera. Sú skilvirkni sem verður með sjálfvirkri tækni og þjónustu þýðir að bókarinn getur þjónustað fleiri viðskiptavini en áður því tæknin eykur framleiðni bókara miklu frekar en að gera þá atvinnulausa.

Á meðan hlutverk bókarans breytist með nýrri tækni breytir það ekki hvernig hið opinbera lítur á starf hans, nauðsynlegan hluta af trúverðurleika og árangri fyrirtækja.

Bókhald framtíðarinnar.
Flest fyrirtæki þurfa á fagþekkingu bókara að halda svo bókhaldið sé rétt fært og gögnum skilað á tíma en bókhaldið er orðið svo miklu meira en innsláttur talna, afstemmingar og niðurstaða. Sá bókari sem aðlagar sig að nýjum veruleika mun blómstra í þessu nýja umhverfi ásamt viðskiptavinum sínum því bókarinn mun hafa meiri tíma til að veita verðmætrar upplýsingar um reksturinn.

Að færa gögn er ómissandi hluti af vinnu bókarans, sífelldar endurtekningar og er ekki sérlega spennandi framkvæmd í sjálfu sér. Sjálfvirkni á þessum þætti vinnunnar ætti því að vera gleðiefni því hún gefur bókaranum tækifæri á frekari úrvinnslu gagna sem aftur sýnir raunverulega sérfræðiþekkingu hans. Þegar tæknin tekur yfir meira af hinni venjubundnu vinnu bókarans getur hann nýtt sérfræðiþekkingu sína til að vinna betur úr lykiltölum viðskiptavinarins. Já bókari verður aldrei úreltur.

Aðalbókarinn vinnur náið með viðskiptavinum sínum. Smelltu hér og kannaðu málið hvernig þjónustan gæti hentað þér

Framtíð bókhaldsþjónustu

Bókhaldsþjónusta er í sífelldri þróun vegna nýrra tæknilausna sem breyta allri umgjörð og vinnslu bókhaldsins til framtíðar.

Þannig á rafvæðing sér stað í öllu bókhaldi sem ásamt umhverfisvæðingu í rekstri gerir það að verkum að bókhaldsgögn yfirgefa aldrei eigendur sína heldur færast rafrænt upp í bókhaldsský.

Þetta gerir fyrirtækjaeigendum auðveldara að færa það að mestu leyti sjálfir en þýðir þó ekki að bókhaldsþjónusta sé að öllu orðin úreld, langt því frá. Alltaf er þörf á sérfræðiþekkingu bókarans til að sjá um að forsendur bókhaldsfærslna séu réttar.

Þessi þróun og rafvæðing kallar á breyttar áherslur bókhaldsþjónustu eins og Aðalbókarans. Ekki verður lengur þörf á að halda utan um allar kvittanir í möppum því aðgangur að gögnunum verður uppi í bókhaldsskýinu en sérfræðiþekking bókarans er ennþá jafn verðmæt.

Það má því með sanni segja að bókhaldsþjónusta sé að færast nær uppruna sínum því hún felst ekki í að halda utan um skókassa fulla af kvittunum heldur færa bókhald svo hægt sé að taka ákvarðanir á traustum, öruggum gögnum, bókhaldsgögnum.

Haustverkin á tímum COVID 19

Þau eru misjöfn haustverkin sem við tökum okkur fyrir hendur á þessum fordæmalausu tímum sem COVID 19 er.

Bókhaldsþjónustan er sem betur fer í föstum skorðum hjá okkar viðskiptavinum en nú þarf að taka tillit til fleiri atriða en hinna venjubundna færslna, launavinnslna, vsk-uppgjöra, ársreikninga og skattskýrslna en það er rekstrarfærnin. Það er því tilvalið að fara í gegnum reksturinn, sjá hvar betur má fara, hvernig næstu mánuðir geta litið út, hvort og þá hvar er hægt að hagræða. Síðan er að horfast í augu við niðurstöðuna og taka ákvarðanir – líka þær erfiðu.

Aðalbókarinn getur aðstoðað þá sem eru að ganga í gegnum erfiða tíma með því að kanna hvort skilyrði séu fyrir hendi varðandi lög um tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningar eða greiðsluskjól.  Það er gert með rétt uppfærðum bókhaldsgögnum. Séu skilyrðin uppfyllt er næst að skoða rekstrarhæfni viðkomandi og þá í framhaldi að gefa út yfirlýsingu um að bókhaldið sé í lögboðnu horfi.

Hver eru haustverk þíns fyrirtækis á tímum COVID 19? Ertu tilbúinn? Ef þig vantar aðstoð viðurkennds bókara til að taka ákvarðanirnar og vinna að sterkari rekstrarhæfni þá erum við til þjónustu reiðubúin. Smelltu á þennan hlekk, sendu okkur fyrirspurn og við höfum samband um leið og við lítum upp úr bókhaldinu.

Greiðsluskjól

Eitt af úrræðum ríkisstjórnarinnar vegna Kóróna-veirunnar er greiðsluskjól sem Aðalbókarinn getur aðstoðað sína viðskiptavini við að sækja um. Að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, sem koma fram í 2. gr. laganna, geta fyrirtækin fengið greiðsluskjól í áföngum í allt að ár en úrræðið er hugsað fyrir fyrirtæki sem hafa vegna veirunnar lent í vandræðum og orðið fyrir tekjubresti. Mörg fyrirtæki hafa nú þegar nýtt sér þetta úrræði á meðan önnur eru að skoða möguleikann, skilyrðin og útfærslur.

Skilyrðin eru m.a. þau að atvinnustarfsemi viðkomandi hafi byrjað ekki síðar en 1. desember 2019, að hann hafi greitt einum eða fleiri starfsmönnum laun í desember 2019 og janúar og febrúar 2020 sem og að samanlagður rekstrarkostnaður og skuldir hans sem falla í gjalddaga á næstu tveimur árum séu meiri en heildarfjárhæð andvirðis peningaeignar hans, innistæðna, verðbréfa og krafna á hendur öðrum.

Þá verður skuldari að uppfylla a.m.k. eitt þeirra skilyrða sem við á varðandi 75% lækkun tekna á völdu tímabili.

Beiðninni um greiðsluskjól skulu fylgja síðustu tveir ársreikningar skuldarans, svo og árshlutauppgjör frá sama tímabili, hafi þau verið gerð. Einnig skal fylgja beiðninni yfirlýsing löggilts endurskoðanda eða viðurkennds bókara um að bókhald skuldarans sé í lögboðnu horfi.

Fyrirtæki sem komast í greiðsluskjól eiga að ráða sér til aðstoðar lögmann eða löggiltan endurskoðanda  til að vinna að fjárhagslegri endurskipulagningu sem og að ganga til samninga við lánadrottna.

Greiðsluskjól er möguleiki sem við hjá Aðalbókaranum vinnum með viðskiptavinum okkar sé þess óskað. Með því að færa bókhaldið reglulega og hafa raunverulega stöðu til taks getum við aðstoðað alla okkar viðskiptavini, hvort sem þeir ætla sér að fara í greiðsluskjól eða eru að íhuga það. Ákvörðun byggð á raungögnum og rétt færðu bókhaldi er lykillinn að slíkum ákvörðunum og þar kemur Aðalbókarinn sterkt inn.

Kannaðu málið og sendu okkur fyrirspurn hér  hvort sem þú ert að íhuga greiðsluskjól eða vilt einfaldlega kanna þjónustu Aðalbókarans. VIð bjóðum fast verð og enga aukareikninga.

Alltaf til staðar

Aðalbókarinn leggur áherslu á að bókhaldsþjónustan sé einföld og örugg ásamt því að vera alltaf til staðar fyrir viðskiptavini sína. Hvað annað ætti hún að snúast um? Við sjáum alltof oft augýsingar um alls kyns mæliborð og skýrslur ásamt greiningarþjónustu sem bókhaldsfyrirtæki eru að bjóða uppá en hjá okkur eru hlutirnir einfaldir, skýrir og öruggir.

Bókhaldið snýst um debet og kredit og við bjóðum upp á fasta mánaðargreiðslu fyrir að færa það, ganga frá öllum gjöldum, reikna launin, senda inn vsk skýrslur og gera árið upp. Við skilum síðan inn ársreikningi og skattskýrslu. Einfalt, skilvirkt og öruggt, ekki satt?

Að sjálfsögðu geta stjórnendur kallað eftir upplýsingum þegar á þarf að halda. Þessi upplýsingaöflun er viðskiptavinum okkar að kostnaðarlausu, en verkefnið bókhald og bókhaldsþjónusta er að okkar mati mjög skýrt og þarf ekkert að flækja það með aukavörum.

Viðskiptavinir okkar fá bókhaldið og samtalið um það á einföldu mannamáli og kunna að meta þjónustuna sem við erum afar þakklát fyrir. Hér eru nokkur dæmi:

  • Aðalbókarinn er fagfólk fram í fingurgóma, alltaf til staðar og hafa reynst mér sérlega vel.
  • Þau hjá Aðalbókaranum hafa unnið með okkur frá upphafi, gætt þess að allar opinberar greiðslur séu greiddar á tíma og stutt við okkur með góðri yfirsýn á bókhaldinu.
  • Það er ómetanlegt að hafa traustan samstarfsaðila sem Aðalbókarinn er.
  • Þau eru snögg að svara svo við fáum ávallt góða yfirsýn yfir það sem við erum að vinna að.
  • Fyrir utan að taka af okkur álagið við að færa bókhaldið þá er Aðalbókarinn ávallt spot on með stöðuna á hverjum tíma og ráðleggingar í framhaldinu.

Við erum að bæta við okkur viðskiptavinum, ef þú vilt einfalda og örugga bókhaldsþjónustu, bókara sem er alltaf til staðar, þá sendu okkur fyrirspurn hér – við svörum um leið og við lítum upp úr bókhaldinu.

Allt á réttum tíma

Nú í ágúst eru ársreikningar og skattframtöl í fyrirrúmi hjá viðskiptavinum okkar og allt er tilbúið á réttum tíma. Við höfum nýtt síðustu mánuði vel, tekið gögnin saman í rólegheitum og sendum þau fljótlega til þeirra til yfirlestrar. Flestir ársreikningar eru tilbúnir á þessum tímapunkti við viljum bara vera með vaðið fyrir neðan okkur og flýtum okkur því hægt í þessum málum.

Bókhaldsþjónusta Aðalbókarans snýst ekki bara um að færa bókhaldið heldur einnig um samskipti við viðskiptavini okkar – þau eru ávallt ánægjuleg og þetta árlega uppgjör er lokahnykkurinn, nú lokum við rekstrarárinu og sendum niðurstöðuna til viðskiptavinanna.

Framundan er síðan stefnumótun og áætlanagerð hjá flestum byggð á niðurstöðu rekstrar síðasta árs sem og stöðunni eins og hún er í dag á COVID tímum.

Það er kannski ekki auðvelt að gera rekstraráætlun með mörgum þeim óvissuþáttum sem eru í gangi en það er hægt með nákvæmu bókhaldi og réttri upplýsingagjöf sem fæst með stöðugri og faglegri bókhaldsþjónustu.

Okkar viðskiptavinir eru með sitt á hreinu, frá þeim fara gögnin á réttum tíma. En frá þér?

Við getum bætt við okkur í bókhaldsþjónustu Aðalbókarans, smelltu hér og við höfum samband um leið og við lítum upp úr bókhaldinu.

Ferðu áhyggjulaus í frí?

Það er góð tilfinning að fara áhyggjulaus í frí og nú þegar Verslunarmannahelgin er framundan þá er það mikilvægt hjá öllum rekstraraðilum að öll gögn séu rétt bókuð og að launavinnslur séu gerðar.

Við erum búin að sækja bókhaldsgögnin til viðskiptavina okkar, erum að færa bókhaldið og senda inn virðisaukaskattsskýrslur. Svo eru það launavinnslurnar sem koma til framkvæmda um mánaðarmótin. Bókhaldsþjónusta vikunnar er einnig nýtt til að ganga frá lausum endum og senda fyrirspurnir ef einhverjar eru.

Það er okkur mikilvægt að viðskiptavinir okkar geti farið óáreittir í frí hvort sem það er sumarfrí eða helgarfrí eins og það sem framundan er, vitandi að Aðalbókarinn vaki yfir bókhaldinu og sjái til þess að allt sé fært og frágengið í tíma.

Við getum bætt við aðilum í bókhaldsþjónustu okkar. Ef þú vilt fara áhyggjulaus í frí, eiga Hauk í horni sem Aðalbókarinn er, þá sendu okkur fyrirspurn hér.

Við höfum samband um leið og við lítum upp úr bókhaldinu!

Einföld og þægileg bókhaldsþjónusta

Við hjá Aðalbókaranum leggjum áherslu á að bókhaldsþjónustan sé einföld og þægileg.  Það er okkur í hag að viðskiptavinir okkar gangi að snuðrulausum samskiptum og finni stuðning jafnt sem skilning á sínum bókhaldsþörfum.

Okkur þykir það góð þjónusta að sækja gögnin til viðskiptavina okkar á stór-Reykjavíkursvæðinu, og auðvelda þeim að koma gögnunum til okkar, að lækka þann tímafreka þröskuld að skutla gögnum á milli staða. Þetta hefur mælst vel fyrir og mikil ánægja er með þessa nýjung.

Viðskiptavinurinn getur valið hvort gögnin afhendist okkur skönnuð eða í pappírsformi – allt eftir umstangi, magni og þörfum. Það eina sem við þurfum er yfirlit yfir bókhaldsgögnin, á hentugu formati. Þeir viðskiptavinir okkar sem búa út á landi senda okkur gögnin gjarnan skönnuð. Fjarlægð er því engin fyrirstaða.

Önnur þjónusta er að svara fyrirspurnum viðskiptavina, finna til gögn þegar þarf, senda til skattayfirvalda og láta viðskiptavini okkar finna að Aðalbókarinn sé raunveruleg bókhaldsdeild fyrirtækis þeirra.

Nú þegar VSK-skil eru framundan erum við að minna viðskiptavini okkar á þjónustuna og gefa þeim valkost hvernig þeir vilja skila okkur gögnunum. Þessi samskipti eru ávallt ánægjuleg því á bakvið rekstur og tölur er fólk sem við njótum að veita góða þjónustu.

Bókhaldsþjónusta er ekki bara færslur og talnarýni heldur einnig samskipti og rekstrarskilningur. Við leggjum áherslu á að viðskiptavinir okkar finni að við séum til staðar og styðjum við reksturinn með góðri yfirsýn ásamt því að sjá um að senda inn rétt gögn, á réttum tíma til rétts aðila.


Við erum að bæta við okkur viðskiptavinum og ef þú hefur áhuga á að heyra frá okkur þá sendu okkur fyrirspurn hér.